UniOffice – a KEF szerződött partnere a KM0105IAKS14 keretmegállapodásban


A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 23. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a Kormány rendeletben szabályozta az irányítása alá tartozó szervezetek ún. kiemelt termékkörbe tartozó beszerzéseit, az ún. központosított közbeszerzést (ld. 168/2004 (V. 25.) Korm. rendelet, a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint meghatározta a központosított közbeszerzéshez való csatlakozás lehetőségét.

A Kormányrendelet központi beszerző szervezetként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (továbbiakban: Beszerző) jelölte ki.

A központosított közbeszerzés hatálya alá (Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés) tartozó intézmények kötelesek a kiemelt termékek beszerzését a hatályos keretszerződések/keretmegállapodások alapján lebonyolítani. A központi beszerző szervezet által kezelt központosított közbeszerzési rendszerhez továbbá bármely, a Kbt. hatálya alá tartozó szervezet (pl. önkormányzatok) kezdeményezheti a csatlakozását a központi beszerző szervezetnél.

2015 júliusától az UniOffice Rendszerház Kft. az „IBM fejlesztői platform szerinti, vagy azzal egyenértékű adatbázis-kezelő szoftverlicencek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú keretemegállapodás alapján tudja az intézmények igényét teljesíteni.

Az árlista elérhető a KEF portál keretmegállapodás adatlapján.

A keretmegállapodás alapján az alábbi IBM termékcsaládok szoftvereinek szállításában tudunk közreműködni:


  · Cognos
  · Content Manager
  · DB2
  · Filenet
  · Informix
  · Infosphere
  · Lotus
  · Rational
  · Websphere

… valamint az e szoftverekhez kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs, telepítési/konfigurálási, konzultációs, oktatási, karbantartási, rendszertámogatási, illetve teljes üzemeltetési szolgáltatásait nyújtani.

A keretmegállapodás időtartama 2018. április 4-ig terjedő határozott időtartam, melyből az első időszak a 2017. április 4-ig tartó időtartam az ún. „aktív időtartam”, amikor a keretmegállapodásra hivatkozással egyedi szerződés köthető, a második időszak a 2018. április 4-ig terjedő időtartam az ún. „passzív időtartam”, mely kizárólag az „aktív időtartam” alatt megkötött szerződések teljesítésére áll nyitva.

Kérjük, hogy további információkért Szonda László értékesítési menedzser, közbeszerzési referens kollégánkat keressék!